tra cứu luật35 Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Tiểu học

Tổng kết đánh giá một năm học rất quan trọng đối với giáo viên. Góp phần lớn xem bạn là giáo viên giảng dạy như thế nào, độ sáng tạo ra làm sao, trình độ đến đâu. TRACUULUAT.VN tổng kết và đánh giá lại được 35 bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học cho các bạn giáo viên cùng tham khảo.

Với 35 Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiêu học này phù hợp với toàn bộ các giáo viên tiểu học, mầm non, trung học, THPT trên cả nước có thể tham khảo, tích luỹ thêm kinh nghiệm cho mình. Xem chi tiết từng chủ đề ở dưới nhé !

Chủ đề 1 : Một số vấn đề tâm lý học dạy học ở tiểu học

Chủ đề 2: Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc ít người, học sinh có nhu cầu đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chủ đề 3: Đặc điểm tâm lý của học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh giỏi và năng khiếu

Chủ đề 4 : Môi trường dạy học lớp ghép

Chủ đề 5: Tổ chức học tập cho học sinh ở lớp ghép

Chủ đề 6: Kế hoạch dạy học ở lớp ghép

Chủ đề 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện

Chủ đề 8: Thư viện trường học thân thiện

Chủ đề 9: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học

Chủ đề 10: Giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khó khăn về nghe, nhìn, nói

Chủ đề 11: Tổ chức giáo dục hòa nhập cho trẻ em có khó khăn về học, về vận động

Chủ đề 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục ở tiểu học

Chủ đề 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực

Chủ đề 14: Thực hành thiết kế bài học theo hướng dạy học tích cực

Chủ đề 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

Chủ đề 16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học

Chủ đề 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học

Chủ đề 18: Lắp đặt, bảo quản thiết bị dạy học ở tiểu học

Chủ đề 19: Tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học

Chủ đề 20: Kiến thức, kĩ năng tin học cơ bản

Chủ đề 21: Ứng dụng phần mềm trình diễn Microsoft Powerpoint trong dạy học

Chủ đề 22: Sử dụng phần mềm giáo dục để dạy học ở tiểu học

Chủ đề 23: Mạng Internet - Tìm kiếm và khai thác thông tin

Chủ đề 24: Xây dựng môi trường học tập thân thiện

Chủ đề 25: Các kĩ thuật bổ trợ trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Chủ đề 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học

Chủ đề 27: Kiểm tra đánh giá bằng nhận xét thể chất 

Chủ đề 28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số 

Chủ đề 29: Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Chủ đề 30: Hướng dẫn áp dụng nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng ở tiểu học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam

Chủ đề 31: : TỔ CHỨC DẠY HỌC CẢ NGÀY

Chủ đề 32: Dạy học phân hóa ở tiểu học

Chủ đề 33: Thực hành dạy học phân hóa ở tiểu học

Chủ đề 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học 

Chủ đề 35: Giáo viên chủ nhiệm trong các hoạt động ở trường tiểu học


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn