tra cứu luật

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà năm 2019

Bạn muốn thuê căn hộ chung cư, hay căn nhà mặt đất của cá nhân để làm nhà ở, công ty, văn phòng, cửa hàng kinh doanh hộ cá thể...Với mẫu hợp đồng cho thuê nhà năm 2019 giúp bạn thực hiện hoá các điều bạn đang mong muốn.

Bạn chỉ cần download mẫu hợp đồng thuê nhà dưới đây của TRACUULUAT.VN về có thể in ra trực tiếp hoặc, in theo mẫu sau đó điền đầy đủ các thông tin của hai bên bao gồm chủ nhà, bên thuê nhà vào là được. Xác nhận chứng quyền địa phương các bạn có thể xin hoặc không.

TÊN CƠ QUAN

 

Số:……

                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

 

….ngày….tháng…..năm….


 

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ                                                                    

                            

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…………………

Tại địa điểm:......................................................................................

Chúng tôi gồm:...................................................................................

BÊN A (Bên cho thuê nhà)

          Họ tên:.....................................................................................

          Chứng minh nhân dân số:........................................................

          Địa chỉ:.....................................................................................

          Nghề nghiệp:............................................................................

BÊN B (Bên thuê nhà)

          Họ tên:.....................................................................................

          Chứng minh nhân dân số:........................................................

          Nghề nghiệp:............................................................................

          Nơi làm việc (nếu có):...............................................................

Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau đây:

Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê để      

Căn nhà số…………….đường………………phường (xã).....

quận (huyện)……………thành phố (tỉnh)………….gồm…………phòng.

Tổng diện tích sử dụng chính…………m2, phụ……………………….m2

Tổng diện tích đất………………………………..m2

              Thuộc loại nhà:.........................................................................

Kể từ ngày……tháng…………năm………….trong thời hạn………năm

Điều 2:

Tiền thuê nhà hàng tháng là……………………………đồng (hoặc vàng).

Điều 3: Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên thuê nhà theo tháng (quý) vào ngày… của tháng (quý) bằng tiền mặt hoặc vàng. Mỗi lần đóng tiền, hoặc vàng bên thuê nhà được nhận giấy biên nhận của bên cho thuê.

Điều 4: Bên thuê nhà cam kết

a/ Sử dụng nhà đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt các tài sản, trang thiết bị trong nhà. Không được đập phá, tháo dỡ hoặc chuyển dịch đi nơi khác, không được thay đổi cấu trúc, không đục tường, trổ cửa, phá dỡ hoặc xây cất thêm (cơi tầng), làm nhà phụ……..

b/ Không được sang nhượng.

c/ Các trường hợp cho nhập thêm người, hộ khẩu phải có ý kiến của bên cho thuê.

Điều 5: Trong thời hạn hợp đồng, nếu không còn sử dụng nhà nữa, bên thuê nhà phải báo cho bên cho thuê nhà trước……………..ngày để hai bên cùng thanh toán tiền thuê nhà và các khoản khác. Trừ những hư hỏng do thời gian sử dụng, còn lại bên thuê nhà phải giao trả các tài sản gắn liền với nhà (đồng hồ điện, nước………) đầy đủ.

Mọi sự hư hỏng do lỗi của mình, bên thuê nhà bồi thường cho bên cho thuê.

Điều 6: Được xem như tự ý huỷ bỏ hợp đồng, nếu sau……..ngày từ khi được thông báo, bên thuê nhà vẫn còn bỏ trống không sử dụng mà không có lý do chính đáng. Mọi hư hỏng, mất mát trong thời gian bỏ trống, bên thuê phải chịu.

Điều 7: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà.

Điều 8: Trong thời gian hợp đồng, nếu người đứng tên trên hợp đồng từ trần thì một trong những người cùng hộ khẩu (cha, mẹ, vợ, chồng, con cái) tiếp tục thi hành hợp đồng hoặc đựơc ký lại hợp đồng thay thế người quá cố.

Điều 9: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầu toà án…………………..giải quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành ban bản, mỗi bên giữ một bản và một bên gửi cơ quan Công chứng Nhà nước giữ.

 

BÊN CHO THUÊ NHÀ

Họ tên, chữ ký

BÊN THUÊ NHÀ

Họ tên, chữ ký

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan

Công chứng Nhà nước

 

Link download: Hợp đồng cho thuê nhà


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn