tra cứu luậtMẫu phiếu chi 02 - TT thông tư 133/2016

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa có mẫu văn bản riêng cho họ trong đó Mẫu phiếu chi 02 - TT thông tư 133/2016 dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa...Mẫu phiếu chi này có sẵn rất nhiều trên mạng, ngoài các văn phòng phẩm có bán sẵn cũng rất rẻ.

Tracuuluat.vn chia sẻ với bạn, gửi tới các bạn mẫu phiếu chi 02 - TT cho doanh nghiệp làm theo thông tư 133.

Đơn vị: ............................

Địa chỉ: ...........................

Mẫu số 02 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU CHI

Ngày....tháng....năm.....

Quyển số: ....................

Số: ...............................

Nợ: ..............................

Có: ..............................

Họ và tên người nhận tiền:........................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Lý do chi:...................................................................................................................................

Số tiền:...................................... (Viết bằng chữ):......................................................................

...................................................................................................................................................

Kèm theo: ............................................................... Chứng từ gốc:

 

 

Ngày....tháng....năm....

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người lập phiếu
(Ký, họ tên)

Người nhận tiền
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):...........................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ:.......................................................................................................................

+ Số tiền quy đổi:.......................................................................................................................

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

 

Link download: Mẫu phiếu chi


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn