tra cứu luậtMẫu phiếu chi số 01-TT Theo thông tư 200/BTC

Mẫu phiếu chi số 01-TT Theo thông tư 200/BTC thể hiện cách Ghi nợ : 1541, 1331 có : 1111..của Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình..có hướng dẫn đầy đủ chi tiết cho bạn.

Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng công trình                   Mẫu số 01-TT                                                            

Tầng 2, nhà hỗn hợp cao tầng ở và làm việc Lilama,  (Ban hành theo TT200/2014/TT-  BTC

 Số 124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội                 ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng BTC)

                                                   PHIẾU CHI

                                                   Ngày 17/08/2018

                                                                                         Số :      PC433

                                                                                         Ghi nợ : 1541, 1331

                                                                                          Ghi có : 1111

Người nhận tiền: Công ty TNHH thương mại điện lạnh Minh Anh

Địa chỉ:               

Lý do thanh toán: Thanh toán tiền mua điều hoà

Số tiền:                             11.450.000 VND

Số tiền bằng chữ: Mười một triệu bốn trăm lăm mươi đồng chẵn/.

Kèm theo chứng từ gốc:       0000312

                                                                               Ngày 17 tháng 08  năm 2018

Tổng giám đốc

(Ký,ghi rõ họ tên)

 

 

 

Doãn Vũ Hải

Kế toán trưởng (Ký,ghi rõ họ tên)

 

 

Đinh Tuấn Anh     

Người nhận tiền

(Ký,ghi rõ họ tên)

 

 

 

Nguyễn Văn Nam       

Người lập phiếu

(Ký,ghi rõ họ tên)

 

 

Phùng Thị Huế      

Thủ quỹ

(Ký,ghi rõ họ tên)

 

 

Phùng Thị Huế      

 

 

Đã nhận đủ số tiền(Viết bằng chữ): Mười một triệu bốn trăm lăm mươi đồng chẵn/.

 

Bạn xem thêm: dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại thường tín  &&&  thành lập doanh nghiệp tại hà đông


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn