tra cứu luậtMẫu thông báo về phương án giải quyết nợ

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có vay mượn nhiều nguồn tài chính khác nhau dẫn đến có khoản nợ cần có lịch trình trả nợ..lúc này bạn cần mẫu thông báo về phương án giải quyết nợ 2019 để báo cáo, trao đổi với khách hàng, đối tác.

 

CÔNG TY TNHH TRA                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                        

       CỨU LUẬT VN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                              ____________________________

 

THÔNG BÁO VỀ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT NỢ

( Kèm theo Quyết định giải thể  Số 02/QĐGT-CT ngày 20/04/2019)

----------

1- Tên, địa chỉ của chủ nợ: CÔNG TY TNHH ABC XYZ

2- Số nợ: 100.000.000 VNĐ ( Một trăm triệu đồng chẵn)

3- Thời hạn thanh toán nợ: Từ ngày 20/04/2019 đến hết ngày 20/05/2019 ,như đã Công bố trên phương tiên thông tin đại chúng.

4- Địa điểm thanh toán nợ:  Tại Trụ sở giao dịch của Công ty ( Số nhà 1118, phố Tam Trinh, phường Mai Động, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội )

5- Phương thức thanh toán số nợ: Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt, hoặc tài sản trên cơ sở các chứng từ, tài liệu ghi nhận nợ.

6- Cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ:

- Cách thức giải quyết khiếu nại của chủ nợ: Trước tiên do 2 bên tự thương lượng trong khuôn khổ pháp luật nhà nước quy định; nếu không giải quyết được thì đưa ra giải quyết theo pháp luật hiện hành.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ: Trong thời hạn quy định tại điểm 3 nêu trên và kể cả sau khi đã được Cơ quan ĐKKD thông báo xoá tên doanh nghiệp./.

        ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

                      ( ký, đóng dầu và ghị rõ họ tên )

 

Link download: phương án giải quyết nợ


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn