tra cứu luậtMẫu thư đòi nợ, thông báo nợ cho doanh nghiệp

 

Việc kinh doanh buôn bán của bạn bị chậm do nhiều vốn kinh doanh bị nợ. bạn cần có mẫu thư đòi nợ, thông báo nợ cho doanh nghiệp 2019 để có những cách đòi nợ hiểu quả cho doanh nghiệp mình nhằm thu lại nguồn vốn, tiền đọng chết tại các doanh nghiệp hay các cá nhân với cá nhân khác.

 

Dưới đây là một mẫu thư đòi nợ cho doanh nghiệp các bạn có thể tham khảo cách viết, mẫu điễn có link download phía dưới các bạn tham khảo nhé.

 

CÔNG TY TNHH

TRA CỨU LUẬT VN

Số: 001/GTKT

(V/v đề nghị thanh toán công nợ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

——————–

Hà Nội, ngày 01 tháng 01  năm 2019

GIẤY YÊU CẦU THANH TOÁN CÔNG NỢ

Kính gửi: Công Ty TNHH ABC - XYZ

– Căn cứ hợp đồng kinh tế số: 012/HDKT  ngày 01/10/2018, Phụ lục hợp đồng: Số 05/2019 ngày 01/01/2019 giữa Công Ty TNHH Tra Cứu Luật VN  và Công Ty TNHH ABC - XYZ

– Căn cứ Biên bản Đối chiếu công nợ số 01/01/19

– Căn cứ biên bản thanh lý hợp đồng ngày: 01/10/2018

– Căn cứ sự thống nhất giữa 2 bên.

Công Ty TNHH Tra Cứu Luật VN chân thành cảm ơn sự quan tâm hợp tác tốt đẹp của Quý Công Ty trong thời gian qua.

Thực hiện hợp đồng kinh tế số: 012/HDKT  ngày 01/10/2018, được ký giữa Công Ty TNHH Tra Cứu Luật VN và Công Ty TNHH ABC - XYZ về việc:cung ứng các sản phẩm điều hoà.Chúng tôi đã bàn giao đầy đủ hàng hoá và giấy tờ quy định tại điều 01 của hợp đồng. Đại diện hai bên đã ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu thiết bị ngày 25 tháng 12 năm 2018

Theo điều khoản Thanh toán hợp đồng (điều 10), bên Mua sẽ thanh toán cho bên Bán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa.

Theo thanh lý và nghiệm thu (Công Ty TNHH Tra Cứu Luật VN và Công Ty TNHH ABC - XYZ) quý công ty đã thanh toán chậm 50 ngày so với tiến độ quy định tại Hợp đồng này.

Vậy, chúng tôi kính đề nghị Công Ty TNHH ABC - XYZ thanh toán công nợ theo đúng quy định tại

Điều 9

Hợp đồng kinh tế số: 012/HDKT  ngày 01/10/2018

Ký ngày 01/10/2018 cụ thể:

Số tiền còn phải thanh toán là:   100.000.000 Việt Nam đồng.

Bằng chữ: Một Trăm Triệu Đồng

Tên tài khoản: Công Ty TNHH Tra Cứu Luật VN

Số tài khoản: xxxxxxxxxxxxx  Tại: Ngân hàng ACB , chi nhánh Định Công

Rất mong nhận được sự hợp tác từ quý cơ quan và có thông tin phản hồi lại cho chúng tôi về việc thanh toán số tiền trên.

Trân trọng!

 

Công Ty TNHH Tra Cứu Luật VN

 

 

Giám đốc

 

Link Download: Mẫu thư đòi nợ doanh nghiệp


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn