tra cứu luậtSổ chi tiết bán hàng với sản phẩm

Sổ chi tiết bán hàng với sản phẩm Mẫu số S17-DN Mỗi loại mặt hàng đều được thể hiện trên sổ này về doanh thu và số tổng cộng sẽ được đối chiếu với bộ phận kế toán tổng hợp.

Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và thương mại 585 Hà Nội             

Địa chỉ: Số 24, Tổ 6, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP, Hà Nội

Mẫu số S17-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC 

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm: Tủ điện tích hợp V5-1P

                                                                                          Tháng 3 năm 2016                                                     Đơn vị tính: đồng

Ngày tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Doanh thu

Số hiệu

Ngày tháng

Số lượng (cái)

Đơn giá

Thành tiền

3/3

5/3

7/3

10/3

19/3

25/3

 

BH00610

BH00611

BH00612

BH00613

BH00615

BH00618

3/3

5/3

7/3

10/3

19/3

25/3

Bán hàng theo đơn hàng Viettel

Bán hàng cho Anh Đức             

Bán hàng theo đơn hàng Mai Loan

Bán hàng theo đơn hàng Thành Long

Bán hàng theo đơn hàng Đại Hoàng Minh

Bán hàng theo đơn hàng Thanh Tùng

131

131

131

131

131

131

 

20

30

10

10

10

5

5.000.000

4.900.000

4.800.000

4.950.000

4.850.000

4.900.000

100.000.000

147.000.000

48.000.000

49.500.000

48.500.000

24.500.000

 

 

 

Cộng số phát sinh tháng 3

 

85

 

417.500.000

 

 

 

Doanh thu thuần

Giá vốn hàng bán

Lãi gộp

 

 

 

417.500.000

340.000.000

77.500.000

 

 Ngày 31 tháng 3 năm 2016

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Bạn xem thêm: thành lập doanh nghiệp tại long biên  && dịch vụ mở công ty tại thường tín


Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn